Tipărire

Contract de delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deșeurilor

Dată adăugare: 2020-04-15
Dată expirare: 2020-05-26

“Referitor la anunțul de concesionare nr. PC 1001371/30.09.2019 - Contract de delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deșeurilor municipale în sectorul 2 şi măturatul, spălatul, stropirea, întreținerea şi deszăpezirea căilor publice din sectorul 2 al municipiului București, vă informăm următoarele:

Autoritatea contractantă a facut demersurile legale în vederea prelungirii termenului de depunere a ofertelor peste data de 24.04.2020 ora.15.00, prin erată, care se află în curs de validare la JOUE.

Astfel, noul termen de depunere al ofertelor, respectiv data de 26.05.2020, va fi vizibil în momentul publicării eratei în SEAP.’’