Tipărire

Anunţ privind ofertele agenţilor economici

Dată adăugare: 2020-04-21

Primăria Sectorului 2 aduce la cunoștință operatorilor economici care transmit diverse oferte de produse și servicii care nu fac obiectul unei solicitări de oferte, ca urmare a inițierii unei proceduri de achiziție, că ofertele sunt înregistrate și gestionate de către Direcția Achiziții și Contracte Publice.

În cazul în care Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, va fi interesat de achiziţionarea produselor / serviciilor ofertate de acești operatori economici, procedura de achiziţie aleasă va fi făcută publică, în conformitate cu legislaţia în vigoare (publicaţii locale şi naţionale, invitaţii de participare, site-ul Primăriei Sectorului 2 – www.ps2.ro şi site-ul achiziţiilor publice – www.e-licitaţie.ro).