LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente gospodărie de apă

Dată adăugare: 2021-02-05
Dată expirare: 2021-02-15
Mod atribuire: achiziţie directă
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, va organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor gospodăriei de apă din cadrul Sediului Administrativ al Primăriei Sector 2 pe anul 2021. Cod CPV principal:    50511000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor (Rev.2) Cod CPV secundar:    42122130-0 Pompe de apă (Rev.2)

- Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă.

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 15.02.2021, ora 12,00.

Ofertele se vor trimite pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si in cc pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- Durata contractului de achiziţie publică: de la data semnării contractului până la data de 31.12.2021.

 În urma consultării Documentaţiei de achiziţie, respectiv caietul de sarcini, formularele, draft-ul contractului de servicii, din ataşament, operatorii economici intesesaţi sunt obligaţi să trimită oferta fermă în lei fără TVA.

Propunerea financiară va fi completată corespunzator formularului de ofertă și anexei aferente din Documentaţia de achizitie, și, împreună cu Documentele de Calificare / formularele obligatorii, respectiv Propunerea tehnică, întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini. vor fi transmise pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

- Valoarea estimată a achiziției: 9.800,00 lei, fără TVA.

- Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

- Alte informații: orice clarificare solicitată de operatorii economici interesați se poate solicita numai în scris, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise deasemenea prin e-mail, la adresa indicată în respectiva solicitare.


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.