Tipărire

Achiziţie atribuirea contractului ,, Servicii de aplicare pictură murală" pe 3 (trei) clădiri din Parcul Naţional

Dată adăugare: 2021-08-24
Dată expirare: 2021-08-31
Mod atribuire: achiziţie directă
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect
Servicii de aplicare pictură murală pe 3 (trei) clădiri din Parcul Naţional, clădiri aflate în administrarea Sectorului 2, astfel:

-Grup sanitar suprateran în suprafaţă de cca. 153 mp

-Construcţie care adăposteşte staţiile de pompare ape uzate, în suprafaţă de cca. 31 mp.

-Pereţii aferenţi parterului Centrului Cultural ‘’Mihai Eminescu’’, în suprafaţă de cca. 181 mp. ” Cod CPV 92312240-5 – Servicii prestate de artiști Cod CPV 92312250-8 – Servicii prestate de artiști independenți,

Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă;

 Data limită pentru depunerea ofertelor este   31.08.2021.,  ora  16:00

Ofertele se vor trimite

-pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si in cc pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SAU

-În plic sigilat și inscripționat la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, unde vor primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă oferta. Pe plicul/pachetul exterior se vor scrie următoarele informații:

-Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Chiristigiilor, nr. 11-13.

-Numărul de exemplare: 1 (unu).

-Oferta privind achiziția de servicii „Servicii de executare a unor lucrări de artă stradală pe domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”

În urma consultării documentaţiei de achiziţie, caiet de sarcini ,formulare,draft contract, din ataş, operatorii economici intesesaţi sunt rugaţi  să trimită oferta fermă în lei fără TVA. Propunerea financiară va fi trimisă corespunzator formularului de ofertă din documentaţia de achizitie, pe aceiaşi adresă de mail împreună cu Documentele de Calificare şi Propunerea tehnică, corespuzător cerinţelor din caietul de sarcini. e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

-Valoarea estimată servicii  69.000 lei, fără TVA

-Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta :

-referitor documentatie de calificare- tel/fax 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Bogdan Nitescu, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..