Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2287   Total  25.411   Contracte: 11111   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie servicii de proiectare și asigurare asistență tehnică până la recepția finală a lucrărilor de reabilitare termică

Dată adăugare: 2021-08-24
Dată expirare: 2021-08-31
Mod atribuire: achiziţie directă
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, va organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de proiectare și asigurare asistență tehnică până la recepția finală a lucrărilor de reabilitare termică, pentru un număr de 4 blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Cod CPV principal:    71314300-5 – Servicii de consultanţă în eficienţă energetică (Rev.2).

-Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă.

-Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.08.2021, ora 15,00.

Ofertele se vor trimite pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si in cc pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

-Durata contractului de achiziţie publică: de la data semnării contractului până la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor.

În urma consultării Documentaţiei de achiziţie, respectiv caietul de sarcini, formularele, draft-ul contractului de servicii, din ataşament, operatorii economici intesesaţi sunt obligaţi să trimită oferta fermă în lei fără TVA.

Propunerea financiară va fi completată corespunzator formularului de ofertă și anexei aferente din Documentaţia de achizitie, și, împreună cu Documentele de Calificare / formularele obligatorii, respectiv Propunerea tehnică, întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini, vor fi transmise pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Valoarea estimată a achiziției: 15.000,00 lei, fără TVA.

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Alte informații: orice clarificare solicitată de operatorii economici interesați se poate solicita numai în scris, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise deasemenea prin e-mail, la adresa indicată în respectiva solicitare.


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.