Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Eliberarea dovezii de întreţinere pentru persoanele nevoiaşe ce au domiciliul pe raza teritorială a Sectorului 2 şi primesc ajutor de la persoane care lucrează în Germania

Eliberarea dovezii de întreţinere pentru persoanele nevoiaşe ce au domiciliul pe raza teritorială a Sectorului 2 şi primesc ajutor de la persoane care lucrează în Germania (membrii de familie: copii pentru părinți, nepoţi pentru bunici, soţi pentru soţii/copii minori, fraţi etc.).

 Acte necesare:

-          2 timbre fiscale a câte 1 ron;

-          Act de identitate – copie;

-          Acte din care să rezulte veniturile (talon pensie, adeverinţă salariu)

-          Declaraţie de întreţinere – formular al autorităților germane (2 exemplare completate)

-          Cererea de eliberare a “Declaraţiei de întreţinere pentru anul calendaristic …..”

-          Declaraţia pe proprie răspundere


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu