Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

✔ Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”

 

 

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului ,,Teoretic Lucian Blaga”

Cod SMIS 118197

 

 Comunicat finalizare proiect "Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”

Sectorul 2 al Municipiului București implementează, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”>> - Cod SMIS 118197 ca urmare a încheierii contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii București-Ilfov.

Proiectul face obiectul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.

Scopul proiectului este reducerea consumurilor de energie în cele 2 corpuri de clădire ale liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” prin anveloparea acestora, introducerea de surse de energie alternativă precum și creșterea randamentului și optimizarea sistemului de încălzire.

Durata de implementare a proiectului este de 38 luni,  în perioada 06.08.2018 - 30.09.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 7.302.341,61 lei

  • 4.062.353,28 lei  - contribuția UE;  
  • 914.029,49 lei  - cheltuielile nerambursabile din bugetul de stat;
  • 101.558,83 lei - contribuția Primăriei Sectorului 2;
  • 2.224.400,01 lei - cheltuieli neeligibile.

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • reducerea consumurilor de energie termică pentru asigurarea necesarului de căldură prin realizarea sistemului de anvelopare;
  • creșterea cantității de energie primară din surse regenerabile prin achiziția și instalarea unui sistem solar și fotovoltaic;
  • creșterea randamentului și optimizarea exploatării sistemului de încălzire și reducerea cheltuielilor
  • de întreținere a instalațiilor prin reabilitarea instalațiilor;
  • eficientizarea instalației de iluminat prin înlocuirea corpurilor de iluminat.

Rezultate așteptate

1. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep)
Corpul C1
Valoare la începutul implementării proiectului: 72,032;
Valoare la finalul implementării proiectului: 25,75.
Corpul C2
Valoare la începutul implementării proiectului: 49,87;
Valoare la finalul implementării proiectului: 15,57.
2. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an)
Corpul C1
Valoare la începutul implementării proiectului: 343,01
Valoare la finalul implementării proiectului: 119,86
din care:
- pentru încălzire/răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 262,50
Valoare la finalul implementării proiectului: 101,48
Corpul C2
Valoare la începutul implementării proiectului: 365,20
Valoare la finalul implementării proiectului: 112,68
din care:
- pentru încălzire/răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 291,10
Valoare la finalul implementării proiectului: 95,28
3. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)
Corpul C1
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 105578,28
din care:
- pentru încălzire/răcire:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 0
- pentru preparare apă caldă de consum:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 68855,40
- electric:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 36722,88
Corpul C2
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 60311,86
din care:
- pentru încălzire/răcire:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 0
- pentru preparare apă caldă de consum:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 37835,76
- electric:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 22476,10
4. Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Corpul C1:
Valoare la începutul implementării proiectului: 176,22;
Valoare la finalul implementării proiectului: 62,45.
Corpul C2:
Valoare la începutul implementării proiectului: 121,69:
Valoare la finalul implementării proiectului: 37,83.
5. Consumul anual de energie primară (kWh/an)
Corpul C1
Valoare la începutul implementării proiectului: 1049688,33;
Valoare la finalul implementării proiectului : 366802,02.
Corpul C2
Valoare la începutul implementării proiectului: 721926,67;
Valoare la finalul implementării proiectului : 222739,60.

Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de Cristina Codescu, asistent manager, tel: 021 252 44 46, int. 594, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro

 

Primăria Sectorului 2, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.