Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

✔ Management al performanţei în cadrul Primăriei Sectorului 2

 

23.07.2019

Informații legate de proiectul

,,Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2”

Cod SMIS 129016

 

 

Sectorul 2 al Municipiului București a început implementarea proiectului ,,Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2” Cod SMIS 129016, ca urmare a încheierii contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Capacitate Administrativă.

Proiectul ,,Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni, cu începere din data de 08.07.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 384.133,28 lei, din care:

 • valoarea totală nerambursabilă: 376.450,57 lei (98%)
 • valoarea eligibilă nerambursabilă din partea Fondului Social European: 307.306,62 lei (80%),
 • valoarea eligibilă nerambursabilă din partea bugetului național: 69.143,95 lei din (18%)
 • cofinanțarea Primăriei Sectorului 2: 7.682,71 lei (2%).

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității administrative a (UAT) Primăriei Sector 2 Municipiul București, din regiunea București-Ilfov, pentru susținerea unui management calitativ și performant prin implementarea și utilizarea unui sistem unitar de management al calității și performanței CAF, aplicabil administrației locale, în concordanță cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare CAF la nivelul PS2, cu scopul creșterii performanței administrației publice locale, precum și pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor publice oferite.
 • Creșterea abilităților și certificarea unui număr de 30 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul Primăriei Sectorului 2 (Formarea/Instruirea specifică a 20 de angajați din cadrul PS2, în vederea utilizării instrumentului CAF; Formarea/Instruirea a 10 angajați din cadrul PS2, în vederea certificării competențelor conform standardului ocupațional Specialist Îmbunătățire Procese).
 • Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliul Local al Sectorului 2, prin instruirea a 10 angajați din cadrul personalului acestor instituții, cu privire la monitorizarea Sistemului de Management al instituției cu ajutorul instrumentului CAF.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POCA prin implementarea instrumentului de management al calității totale CAF la nivelul PS2. Implementarea activităților proiectului vor contribui la atingerea obiectivelor programului și a indicatorilor de realizare și rezultat, în conformitate cu specificațiile Ghidului Solicitantului pentru CP 12/2018 și cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 • CAF implementat la nivelul instituţiei PS2;
 • 20 de angajaţi din cadrul PS2 instruiți pentru utilizarea instrumentului CA;
 • 10 angajaţi din cadrul PS2 instruiți și certificați conform standardului ocupaţional Specialist Îmbunătăţire Procese;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliul Local al Sectorului 2;
 • 10 angajaţi din cadrul personalului instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliul Local al Sectorului 2 instruiți cu privire la monitorizarea Sistemului de Management al instituţiei cu ajutorul instrumentului CAF.

Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de domnul Liviu Pleşca, asistent manager la tel: 021 252 44 46, int. 594, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.