Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

✔ Administrație publică digitalizată și eficientă pentru cetățenii sectorului 2

Scurtă descriere a proiectului

 

,,Administrație publică digitalizată și eficientă pentru cetățenii sectorului 2”

cod SIPOCA 1267/MySMIS2014+ 155749

 

Denumirea proiectului:

"Administrație publică digitalizată și eficientă pentru  cetățenii sectorului 2”, cod SIPOCA 1267/MySMIS2014+ 155749, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cod apel: POCA/1014/2/1/ , Titlu apel: CP 18/2022 Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată.

 

Beneficiarul proiectului:

Sectorul 2 al Municipiului București

 

Scopul proiectului:

Proiectul ,,Administrație publică digitalizată și eficientă pentru  cetățenii sectorului 2”, cod SIPOCA 1267/MySMIS2014+ 155749, a avut ca scop consolidarea capacității administrative a Sectorului 2 al Municipiului București prin implementarea măsurilor de eficientizare a proceselor de lucru aferente relației dintre instituție și asociațiile de proprietari și prin elaborarea și dezvoltarea de mecanisme si proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor, planificare strategică și de digitalizare pe termen lung, în concordanță cu SCAP.

 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacitații instituționale și eficientizarea activității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizional și a planificării strategice si de digitalizare, menite sa ajute la creșterea calității procesului administrativ, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

OB1. Implementarea de măsuri de eficientizare a proceselor de lucru aferente relației dintre instituție și asociațiile de proprietari, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front-office, în vederea reducerii birocrației.

OB2. Cultivarea și dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilitaților pentru 30 de angajați din cadrul aparatului primarului, în vederea utilizării și administrării platformei informatice dezvoltate în proiect, prin participarea la programe de instruire, inclusiv prin abordarea temelor de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare și egalitate de gen, în vederea utilizării și administrării platformei informatice implementate.

OB3. Dezvoltarea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung în concordanță cu SCAP, prin elaborarea Strategiei de transformare digitala a Sectorului 2.

 

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

 • Strategia de transformare digitală a Sectorului 2 elaborată și aprobată pentru perioada 2023 - 2033
 • Platformă informatică destinată comunicării cu asociațiile de proprietari / chiriași funcțională
 • 80 de angajați din cadrul Primăriei Sectorului 2 și a instituțiilor subordonate, certificați pentru a utiliza platforma informatică dezvoltată în cadrul proiectului

Valoarea finală a proiectului este de 3.706.672,54 lei, din care:

 • Valoarea eligibilă a proiectului: 3.706.672,54 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.632.539,09 lei (98%), compusă din:
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.965.338,03 lei (80%)
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 667,201.06 (18%)
 • Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 74,133.45 lei (2%)
 • Valoarea neeligibilă a proiectului inclusiv TVA aferentă acestuia: 0,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului

 • Durata de implementare: 16 luni și 27 zile
 • Data de începere: 02.08.2022
 • Data de finalizare: 29.12.2023

 Detalii suplimentare referitoare la acest proiect pot fi oferite de dl. Ciocan Florin, Asistent manager, tel. 021.209.60.00, int. 597, e-mail. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Strategia de transformare digitală a Sectorului 2

 

Clip video animat (tip tutorial) - prezentare Portal Asociații de proprietari

  

Primăria Sectorului 2, Str. Chiristigiilor Nr. 11-13, Sector 2, București

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin ProgramuluiOperațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

cod SIPOCA 1267/MySMIS2014+ 155749

www.poca.ro


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu