BULETIN INFORMATIV

Pe locuri, fiți gata, SPORT! #incurteascolii

Curtea școlii este deschisă!

Regulament de folosire:

Este permis accesul gratuit tuturor copiilor şi adulților.

Pe terenurile de sport se vor desfăşura numai activităţi cu caracter sportiv.

Elevul/copilul cu vârsta sub 10 ani va fi însoţit obligatoriu de un aparţinător (părinţi, bunici, fraţi etc), pentru supravegherea minorului. Aparținătorul răspunde de acţiunile şi faptele minorilor potrivit art. 1372 - 1374 din Codul civil;

Elevul/Copilul cu vârsta cuprinsă între 10 - 18 ani poate fi însoţit de un aparţinător (părinţi, bunici, fraţi majori, etc), dacă aceştia doresc supravegherea minorului. Aparținătorul răspunde de acţiunile şi faptele minorilor, potrivit art. 1372 - 1374 din Codul civil.

Minorul trebuie să aibă asupra sa un număr de telefon mobil al unui părinte/reprezentant legal care, în caz de urgenţă, să poată fi contactat de către agenţii de pază.

În vederea asigurării accesului în curţile şi terenurile de sport în aer liber utilizatorii adulţi vor avea asupra lor actul de identitate şi îl vor prezenta agenţilor de pază.

Programul va începe la o oră după încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau festivităţilor şi numai după programul de învăţământ obligatoriu.

În zilele de sâmbătă şi duminică, respectiv în timpul vacanţelor și sărbătorilor legale, programul este de la 08:00 – 20:00, cu excepţia zilelor în care se desfăşoară examene, olimpiade, concursuri, festivităţi sau evenimente pe care le desfăşoară unitatea de învăţământ.

Utilizatorii trebuie să folosească terenurile de sport în curtea şcolii numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalaţiile specifice şi dotările existente.

Este interzis fumatul, consumul de alcool sau de semințe. În situaţia în care un adult sau minor se află în stare de ebrietate, sub influenţa substanţelor psihotrope, are un comportament care lezează opinia publică sau pătrunde cu ţigări aprinse în incinta unităţii de învăţământ, acesta este invitat să părăsească incinta sau accesul îi este strict interzis.

Este interzis să se arunce ambalaje, deșeuri și în genere gunoi în alte locuri decât cele special amenajate, precum coșuri de gunoi. În caz contrar, persoana va fi invitată să părăsească incinta de către agentul de pază.

Echipamentul sportiv folosit pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete) nu va putea fi folosit în incinta terenurilor sportive sau unităţii de învăţământ, ci doar depozitat în apropierea locurilor unde utilizatorii îşi desfăşoară activităţile sau în locurile special amenajate pentru a putea fi supravegheate de către proprietari.

Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor este strict interzis în incinta unităţilor de învăţământ;

Accesul utilizatorilor la bazele sportive ce formează obiectul prezentei hotărâri se face pe proprie răspundere sau pe răspunderea  părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor/elevilor.

Utilizatorii trebuie să părăsească toate spaţiile şi terenurile de sport aparţinând unităţilor de învăţământ la sfârşitul programului de utilizare, sau în cazul în care sunt somaţi în acest sens de agentul de pază, de către reprezentantul unităţii de invăţământ sau de reprezentanţii Poliţiei Locale Sector 2, din cauza nerespectării regulamentului.

Distrugerea dotărilor, echipamentelor, spaţiilor aparţinând terenurilor de sport atrag dupa sine consecinţele prevăzute de reglementări ale legislaţiei în vigoare.

Prezentul regulament nu se aplică unităților de învățământ preșcolar (grădinițe), școlilor și liceelor speciale și unităților de învățământ care intră în lucrări de consolidare și reabilitare pe durata lucrărilor.


Lista operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie

Lista operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie, de la locul de generare a acestora de pe raza Sectorului 2:

 1. C. ADIMAR RECUPERĂRI S.R.L., sediul social intr. Muncii nr. 4A, Sector 3 tel. 0737.678.796
 2. C. AD TOTAL GREEN COLLECT S.R.L. sediul social loc. Buzău, str. Bazalt, nr. 15A, județul Buzău, tel. 0741.037.819
 3. C. CAMI COMEXIM S.R.L., sediul social str. Automatizării, nr. 23, Sector 1, tel. 0722.627.288
 4. C. ECOLOGIC LIVIU S.R.L. sediul social str. Olimpiadei, nr. 12A, Sector 2 tel. 0723.558.050
 5. C. ECOMA RECYCLING S.R.L. sediul social Str. Cărăușilor nr. 25, camera 1, Sector 2, tel. 0761.370.859
 6. C. FERONAT CARTON S.R.L. sediul social șos. Colentina , nr. 35, Sector 2, tel. 0722.965.259
 7. C. GREENTECH S.A. sediul social Municipiul Buzău, Aleea Industriilor nr. 17, jud. Buzău, tel. 031.100.00.49
 8. C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., sediul social în Comuna Țintești, Ferma Frasinu, jud. Buzău, tel.031.100.00.49
 9. C. GRUP NICLU&NICA S.R.L. sediul social str. cpt. Nicolae Licăreț, nr. 1, Sector 3, tel. 0722.563.200, 0728.185.408
 10. C. I&I ASIA STORE S.R.L. sediul social Str. Izvorul Rece nr.1, Sector 4, tel. 0724.134.702
 11. C. REMAL SERV BUCUREȘTI S.R.L. sediul social Str. Mihai Eminescu, nr. 131, cam.2, Sector 2, tel. 0773.727.981
 12. C. REMAT BUCUREȘTI SUD S.A. sediul social sos. Berceni Fort, nr. 5, et. 1, Sector 4, tel. 021.334.56.68
 13. C. REMAT VEST S.A. sediul social str. Bârsănești nr. 23, camera 4, Sector 6, tel. 021.434.09.05, 0723.544.347
 14. C. REMATHOLDING CO S.R.L. sediul social sos. Berceni Fort, nr. 5, et. 1, Sector 4, tel. 021.301.98.01
 15. C. SARA TRANS LOGISTICS S.R.L. sediul social Municipiul Călărași, str. Victoriei nr.9, jud. Călărași , tel. 0734.327.774
 16. C. SCRAP RECYCLING INDUSTRY S.R.L. sediul social str. Căminului, nr. 4, Sector 2, tel. 0722.643.772
 17. C. TOTAL WASTE MANAGEMENT S.R.L. sediul social Municipiul Buzău, Aleea Industriilor nr. 17, Pavilion Comercial, Etaj 1, Camera 1, județul Buzău, tel. 031.100.00.49
 18. C. URBAN COMPREST RECYCLING S.R.L. sediul social intr. Teiul Doamnei, nr. 1, bl. 19, Sector 2, tel. 031.425.55.90, 0766.245.248

 


Pagina 1 din 2

© 2021 Primăria Sectorului 2 București.