Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

AUTORITATE TUTELARĂ

Dispoziție de numire curator special

Lista documentelor necesare pentru obţinerea dispoziţiei de numirea curatorului special pentru reprezentarea/asistarea copilului minor la încheierea unor acte juridice

- Cerere tip;
- Certificat de naştere copil/copii;
- Certificat căsătorie părinţi;
- Act identitate părinţi şi copil (dacă a împlinit 14 ani);
- Certificat deces părinte (dacă este cazul);
- Hotărâre divorţ părinţi (dacă este cazul);
- Declaraţie tip completată şi semnată de către persoana care va fi numită curator;
- Act identitate al persoanei care va fi numită curator;
- Declaraţie tip completată şi semnată de către minorul care a împlinit 14 ani;
- Documente privitoare la actul juridic pentru a cărei încheiere se solicită încuviinţarea (după caz-certificat de deces la succesiuni, testament, certificat moştenitor, certificat de grefă emis de Instanţa Judecătorească pe rolul căreia se află înregistrat dosarul spre soluţionare, act proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului, antecontracte, extrase de cont, etc.);
- Adresă emisă de către Biroul Notarial din care să reiasă că a fost deschisă procedura succesorală și compunerea masei succesorale; 
- Extrase de Carte Funciară pentru Informare emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent pentru bunuri imobile care compun masa succesorală;
- Alte documente necesare, în raport cu cererea formulată.

Notă:
- Documentele se depun în copie xerox, după verificarea conformităţii copiei cu originalul;
- Petiţionarul va avea asupra sa documentaţia de mai sus în original şi copie xerox.


Departament: Serviciul Autoritate Tutelară 

Program de specialitate:

Marți 09:00 - 10:00
Joi 14:00 - 15:00


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.