URBANISM

Eliberare autorizație de comercializare în piețele Sectorului 2

1. Cerere tip;
2. Certificat de înregistrare (S.C. / A.F. / P.F.);
3. Autorizaţie eliberată conform Legii nr. 507/2002 (A.F. şi P.F.) - după caz;
5. Statutul şi contractul de societate sau actul constitutiv (după caz);
6. Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
7. Actul de identitate (al unuia dintre asociaţi);
8. Contractul de închirirere cu Administraţia Pieţelor Sector 2, pentru cei care deţin spaţii comerciale (închidere de tarabă, chioşc şi tonete închise);
9. Act adiţional la contractul de închiriere (după caz);


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.