Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2442   Total  25.411   Contracte: 18.383   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

Eliberare certificat de urbanism - Branșamente și extinderi electrice, gaze naturale, apă, canal - pe proprietate privată

1. Cerere tip
2. Aviz de principiu+plan anexă (plan traseu);

 - SC APA NOVA S.A. pentru apă și canal

 - SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. pentru electricitate

 -SC DISTRIGAZ SUD RETELE S.A. pentru gaze naturale

3. Dovada achitare taxă legalã (în original):

 - până la 150mp 5 RON

 - între 151- 250mp inclusiv 6 RON

 - între 251- 500mp inclusiv 8 RON

 - între 501- 750mp inclusiv 10 RON

 - între 751- 1000mp inclusiv 13 RON

 - peste 1000mp 16+0,01 RON /mp pentru suprafețele mai mari de 1000mp

la Poșta Româna, Taxa poate fi platită la orice oficiu postal de pe raza Sectorului 2, în contul

  • RO 70TREZ70221180250XXXXX, cod 29-persoane fizice,
  • RO 70TREZ70221180250XXXXX, cod 2-persoane juridice,

sau prin Ordin de Plată - virat Trezoreriei Sector 2.

 Persoanele care vor plăti prin ordin de plată trebuie să precizeze Codul Fiscal: 13811802 beneficiarul fiind Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

4. Plan cadastral din Bd Expoziţiei nr 1A;

 - Scara: 1: 2000 – 2 ex;

 - Scara 1:500 – 2 ex, cu materializarea propunerii pe plan;

5. Extras de carte funciară, actualizat la zi;

NOTĂ:
Nu se mai eliberează certificat de urbanism de catre Primăria Sector 2 decât pentru terenuri proprietare particulară.
Pentru lucrări pe domeniul public se eliberează autorizaţie de construire de catre Primăria MunicipiuluI București, sau avizul/autorizatia administratorului domeniului public (dupa caz)


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.