Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

Certificat de atestare a edificării construcției

1. Cerere tip

2. Autorizaţia de construire şi planuri anexă, în copie (planul de situație și releveul fiecărui nivel, vizat spre neschimbare);

2. Procesul-verbal de recepție, în copie;

3. Documentație cadastrală – 2 exemplare originale;


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.