Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

2.2.Certificate de urbanism pentru firme luminoase

1. Cerere tip completatã integral și corect (elemente de identificare, scopul solicitarii)

2. Chitanță achitare taxă legală pentru emiterea certificatului de urbanism 6 lei:

Taxa poate fi platită la orice oficiu postal de pe raza Sectorului 2, în contul

  • RO 70TREZ70221180250XXXXX, cod 29-persoane fizice,
  • RO 70TREZ70221180250XXXXX, cod 2-persoane juridice,

 sau prin Ordin de Plată - virat Trezoreriei Sector 2.

 Persoanele care vor plăti prin ordin de plată trebuie să precizeze Codul Fiscal: 13811802  beneficiarul fiind Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

3. Act de deținere a spațiului(copie);

4. Extras de carte funciară, acualizat la zi;

5. Plan cadastral 1:500 şi 1:2000 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu sediul în Bd. Expoziției nr 1A - 2 ex.

6. Scurt memoriu tehnic. Planşa cu grafica panoului;

7. Fotografie color a locului unde va fi amplasată firma şi simulare cu situația propusa, 2 ex.

8. Certificatul de înregistrare a agentului economic


 

Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 12:30 - 16:30


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu