Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Informare taxă de habitat agenţi economici

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile HCLS 2 nr.344/28.11.2019,  începând cu data de 01.01.2020 se instituie taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare, pentru utilizatori non-casnici ( persoane juridice ) din Sectorul 2 al Municipiului București, contractele de salubrizare pe care dumneavoastră le aveți încheiate cu operatorii serviciului de salubrizare se reziliează.

Astfel, conform Regulamentului HCLS 2 nr.344/28.11.2019, din data de 01.01.2020 aveți următoarele obligații:

-Să depuneți declarațiile de impunere conform Regulamentului în termen de 45 de zile de la instituirea acesteia și să achitați obligațiile de plată, stabilite prin actele administrative emise de autoritățile administrației publice locale constituite la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

-Să colectați separat deșeurile generate ca urmare a activității desfăsurate conform prevederilor Legii 211/2011, privind regimul deșeurilor.

-Să asigurați evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturi și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a metodei de tratare, respectiv operațiuni de valorificare sau eliminare deșeuri conform prevederilor HG 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

-Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui raportat.

-Deșeurile, colectate separat, se predau exclusiv operatorului de salubrizare autorizat pentru prestarea acestui serviciu în aria administrativ-teritorială a Sectorului 2.

În cazul nerespectării obligațiilor menționate anterior veți fi sancționați contravențional conform legislației în vigoare cu amendă cuprinsă între 20.000 și 40.000 lei.

           


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.