Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Dezbaterea publică a proiectului de buget al Sectorului 2

Dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2020 a avut loc în cadrul unei ședințe publice organizată de domnul primar Toader Mugur Mihai în cursul zilei de miercuri, 12 februarie 2020.

Într-o atmosferă calmă, destinsă și constructivă, cetățenii sectorului 2, participanți la întâlnire, au fost informați despre proiecția bugetară pe anul în curs a Primăriei Sectorului 2 și au avut posibilitatea să facă sugestii despre anumite capitole bugetare.

Direcțiile prioritare de investiții ale bugetului local pentru anul 2020 sunt:

-îmbunătățirea condițiilor din învățământul preuniversitar de stat, prin reabilitarea, consolidarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ, alocarea de fonduri pentru finanțarea proiectelor educaționale, pentru stimularea educației permanente, asigurarea predictibilității sistemului de învățământ preuniversitar prin aplicarea principiului ”finanțarea urmează elevul”, astfel încât să asigurăm un sistem de educație de elită;  

-continuarea programului de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit din Sectorul 2;

-alocarea de fonduri pentru asistența socială, prin asigurarea resurselor financiare pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap şi pentru plata asistenților personali ai acestora, pentru îngrijirea, întreținerea şi educația copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului din Sectorul 2, acordarea de ajutoare pentru persoane aflate în situații de risc social;

-alocarea de fonduri pentru derularea programului de ecologizare şi de salubrizare a Sectorului 2;

-alocarea de fonduri pentru programul de reabilitare şi de întreținere a zonelor verzi din parcurile existente în Sectorul 2, a zonelor verzi de pe arterele de circulație şi a celor din ansamblurile de locuințe, precum şi a zonelor verzi din scuaruri şi intersecții;

-alocarea de fonduri pentru programul de reabilitare a sistemului rutier de pe raza Sectorului 2.

 

 

 

 

 


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.