Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul Primăriei Sectorului 2

Misiunea, viziunea şi valorile Primăriei Sectorului 2

Misiunea

Misiunea Primăriei Sectorului 2 este de a răspunde rapid și eficient nevoilor comunității locale, prin soluționarea acestora într-o manieră legală, transparentă, echitabilă şi responsabilă, furnizând către toate categoriile de beneficiari servicii la un înalt standard de calitate în context național şi internațional, asigurând astfel creșterea calității vieții locuitorilor Sectorului 2.

Viziunea

Administrație în interesul cetățeanului și orientată către rezultate!

Deziderat realizat prin:

  • administrație focalizată pe priorități şi obiective
  • integritate și onestitate în gestionarea resurselor publice, transparență și responsabilitate în luarea deciziilor, utilizarea resurselor publice și asumarea rezultatelor activităților
  • debirocratizarea, standardizarea și digitalizarea la nivelul administrației locale
  • simplificarea și raționalizarea procedurilor și a modului de funcționare în interacțiunea cu cetățenii și mediul de afaceri
  • promovarea unei culturi pro-contribuabil
  • accesibilitate și deschidere pentru consultarea și participarea cetățenilor, a tuturor factorilor interesați din societatea civila și din sectorul privat, în luarea deciziilor
  • transparentizarea proceselor și procedurilor administrative prin promovarea de date și informații deschise, disponibile public
  • aparat administrativ modern, care să răspundă rapid și eficient nevoilor societății atent la pulsul unei societăți într-o continuă modernizare şi transformare
  • o administrație publică integră și competentă, care gestionează cu eficiență și echitabil servicii publice de calitate furnizate beneficiarilor
  • promovarea unei culturi a eticii și integrității

Valorile noastre

Viziunea noastră este bazată pe valori precum: respect față de lege şi cetățean, transparență, etică și integritate, egalitate de șanse, responsabilitate socială, performanță, spirit de echipă, capacitate de inovare, onestitate şi disciplină.

Valorile noastre ne susțin eforturile de a ne îndeplini misiunea, viziunea şi de a ne consolida identitatea. Aceste valori ne definesc comportamentul nostru față de întreaga comunitate locală.

Data: 23.03.2021

PRIMAR
RADU NICOLAE MIHAIU

 


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.