Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2442   Total  25.411   Contracte: 18.383   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul Primăriei Sectorului 2

Certificarea Sistemului de  Management al Calităţii în cadrul Primăriei Sectorului 2

În prezent, la nivelul instituției se implementează Sistemul de Management al Calității conform Standardului ISO 9001 :2015, urmând a fi certificat de către un organism acreditat.

Istoric privind certificarea Sistemului de  Management al Calităţii în cadrul Primăriei Sectorului 2

- În anul 2003 a avut loc certificarea Sistemului de Management al Calităţii implementat în cadrul Primăriei Sectorului 2 de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) şi IQNet (The International Quality Network) conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000);
- În anii 2006, respectiv 2009, 2012 și 2015 Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) și The International Quality Network (IQNet) au recertificat Sistemul de Management al Calităţii implementat în cadrul Primăriei Sectorului 2, în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001:2001 (în 2006), respectiv SR EN ISO 9001:2008 (în 2009, 2012 şi 2015);
- În anul 2018, Sistemul de Management al Calităţii implementat la nivelul Primăriei Sectorului 2 a fost recertificat în conformitate cu cerințele Standardului ISO 9001:2015, în urma procesului de audit extern în domeniul calității, realizat de către S.C. SRAC CERT SRL;
- Certificarea obţinută atestă că la nivelul Primăriei Sectorului 2 este implementat, menţinut şi îmbunătăţit continuu un Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele Standardului SR EN ISO 9001.

Programul Marca Încrederii

- Primăria Sectorului 2 a obţinut cu titlu gratuit dreptul de utilizare a Mărcii Programului Naţional de Protecţia Consumatorilor “Marca Încrederii”, certificat acordat de către Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor în România – InfoCons, în urma evaluării dosarului de candidatură depus de instituţie în anul 2017;
- Scopul primordial al acestui program este de a promova, a dezvolta şi a alinia produsele şi serviciile de pe piaţa românească la standardele cerute de pieţele internaţionale, inclusiv serviciile din administraţia publică.

 


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.