Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Extindem Grupul de Acţiune Locală Sector 2. Te aşteptăm alături de noi!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN +
Programul Incluziune și Demnitate Socială“
Axa Prioritară P01 - „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“
Apel : PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9 - Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala in orase/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori - Regiuni mai putin dezvoltate
Obiectiv specific: ESO4.11. „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)“
Titlul proiectului: Sprijin pregatitor pentru elaborare SDL - Asociatia ”GRUP ACȚIUNE LOCALĂ BUCUREȘTI SECTOR 2”
Cod SMIS: 305000
Beneficiar: ASOCIATIA "GRUP DE ACTIUNE LOCALA BUCURESTI SECTOR 2"

 

Extindem Grupul de Acţiune Locală Sector 2

 

Toate entitățile interesate să devină membri ai asociației "Grup de acţiune locală Bucureşti Sector 2" sunt invitate să adere la proiectul POIDS – ”Sprijin pregătitor pentru elaborare SDL - ASOCIATIA "GRUP DE ACTIUNE LOCALA BUCURESTI SECTOR 2"” cod SMIS 305000.

Prin această asociere se caută o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate din Sectorul 2 - București, printr-o abordare multisectorială, realizată prin corelarea și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft de tip FSE+.

Asociaţia "Grup de Acţiune Locală Bucureşti Sector 2" (GAL Sector 2) este entitatea care oferă structura organizațională necesară pentru implementarea conceptului “Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității” la nivelul comunității.

Conform statutului, GAL Sector 2 este un ONG format din reprezentanți ai sectorului public, reprezentanți ai mediului de afaceri din Sectorul 2, precum și din reprezentanți ai comunităților marginalizate.

În cadrul proiectului POIDS – ”Sprijin pregătitor pentru elaborare SDL - ASOCIATIA "GRUP DE ACTIUNE LOCALA BUCURESTI SECTOR 2"” cod SMIS 305000, entitățile interesate să devină membri ai asociației GAL Sector 2 pot fi persoane juridice cu sediul sau cu activități în sectorul 2, relevante pentru scopul și obiectivele GAL Sector 2, sau persoane fizice cu domiciliul în zonele urbane marginalizate din Sectorul 2, care depun următoarele documente:

  • cererea de aderare, conform modelului atașat;
  • documente doveditoare că au sediul social/activități în sectorul 2 (în cazul SRL-urilor, ONG-urilor, unităților de cult etc.) sau domiciliul în zonele urbane marginalizate în sectorul 2 (în cazul persoanelor fizice).
  • decizia organismului de conducere de aderare la GAL Sector 2 – de exemplu: Consiliul Director al ONG-ului/Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, Administrator/acționar al SRL-ului, etc.
  • extras de cazier fiscal, conform OG 26/2000,

Toate aceste documente se depun în format scanat pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 01.11.2023, urmând ca documentele originale să fie depuse la prima ședința AGA personal sau de persoana împuternicită, în cazul entităților publice/private.

Pentru informații suplimentare trimiteţi e-mail la: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu