Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Comunicat privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, deţinătorii şi moştenitorii terenurilor din zonele necooperativizate pot depune cerere la primărie pentru emiterea titlului de proprietate

Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, vă comunică faptul că, în urma intrării în vigoare a Legii nr. 123/2023, privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, deţinătorii şi moştenitorii terenurilor din zonele necooperativizate pot depune cerere la primărie pentru emiterea titlului de proprietate pentru terenurile cu destinaţie agicolă extravilan sau intravilan, fără a avea construcţii, cu îndeplinirea condiţiilor specificate în art. 27 alin. (2^1).

Potrivit art. 27 alin. (2^1), din Legea Fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizăm faptul că pentru terenul solicitat este necesar a fi îndeplinite următoarele cerinţe:

    "(2^1) Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

  1. a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
  2. b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta."

Conform Art. II din Legea nr. 123/2023 „ În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, deţinătorii sau moştenitorii terenurilor prevăzuţi la art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul”.

 Având în vedere adresa Comisiei Municipiului Bucureşti pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, nr. CN/17853/19.10.2023, vă informăm faptul că termenul limită de depunere a cererilor este 18 noiembrie 2023.

 


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu