Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2302   Total  25.411   Contracte: 12050   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Furnizarea și instalarea unei centrale termice murale cu condensare

Dată adăugare: 2018-10-05
Dată expirare: 2018-10-10
Mod atribuire: Achiziţie directă
Documente: Caiet de sarcini, formulare

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru furnizarea și instalarea unei centrale termice murale cu condensare, aflată la sediul administrativ al Centrului Militar Sector 2, cod  CPV 39715210-2 „echipament de încălzire centrală”..
Modalitatea de achiziţie: achizitie directa;
Data limită pentru depunerea ofertelor este 10.10.2018, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.
În vederea întocmirii Propunerii tehnice și Propunerii Financiare atașăm la prezenta invitație Caietul de sarcini și formularele pentru propunerea financiară.
Propunerea financiara şi tehnică va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante într-un plic sigilat și marcat cu adresa Sectorului 2 al Mun. Bucureşti si cu inscripţia “Oferta pentru furnizare și instalare centrală termică pentru Centrul Militar Sector 2 ” şi „A nu  se  deschide   înainte  de  data  de  10.2018, ora 10.00”
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Sorin Soare.

 


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.