Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2302   Total  25.411   Contracte: 12050   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie publică pentru atribuirea contractului de elaborare si interpretare chestionar

Dată adăugare: 2018-10-19
Dată expirare: 2018-10-24
Mod atribuire: Achiziţie directă
Documente: documentatie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de elaborare si interpretare chestionar, elaborare proceduri operationale si organizare cursuri formare profesională in cadrul proiectului „Alege libertatea spune „NU” coruptiei”, cod SMIS 117676. Se va incheia contract valabil pana la 31.08.2019.

Coduri CPV:

80530000-8 Servicii de formare profesională;

79311200-9 Servicii de realizare de studii;

79411000-8 Servicii generale de consultantă în management.

Modalitatea de achiziţie: achizitie directa;

Data limită pentru depunerea ofertelor este 24.10.2018, ora 12:00. Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.

Propunerea financiara va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante impreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica.

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate pret”

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita  în scris la fax nr. 021.252.44.46, e-mail: steluta.enache @ps2.ro, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin fax la nr. indicat în solicitare si pe site-ul www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice.


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.