• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00, 031.403.99.61, 0372.10.61.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie de servicii în vederea obţinerii documnetaţiei de proiectare pompe cu turaţie variabilă la centrala termică şi staţia de pompare din Sediul Administrativ al Sectorului 2

Dată adăugare: 2019-02-28
Dată expirare: 2019-03-07
Mod atribuire: Achiziţie directă
Documente: Documentatie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii în vederea obţinerii documnetaţiei de proiectare pompe cu turaţie variabilă la centrala termică şi staţia de pompare din Sediul Administrativ al Sectorului 2, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Documentaţia solicitată trebuie să cuprindă:

-Studiul de caz

-Proiect și Propunere tehnică

-Elaborare costuri cu deviz cantitativ

-Documentaţie de execuţie

-Caiet de sarcini

Durata de contract: de la semnarea de către ambele părţi pe o perioadă de 60 zile.   Termenul de prestare a serviciilor, respectiv de predare a documentaţiei solicitate,  este de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părţi.    

Cod CPV –71242000 – 6  ˝Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)

- Modalitatea de achiziţie: atribuire (cumpărare) directă;

-Data limită pentru depunerea ofertelor este 07.03.2019, ora 15.00.

 Ofertele se vor depune la  Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2.

- În urma consultării documentaţiei de atribuire, caiet de sarcini ,formulare, din ataş, operatorii economici intesesaţi sunt obligaţi  să depună oferta ferma in lei fără TVA,   la  Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2. Propunerea financiară va fi depusă corespunzator formularului de ofertă din documentaţia de atribuire,  impreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica  la  Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, pănă în data de 07.03.2019, ora 15.00.

-Valoarea estimată servicii 25.000 lei, fără TVA

-Criteriul de atribuire:    Preţul cel mai scăzut.

  Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta :

  1. referitor la planurile de amlasament, planurile de alimentare cu energie electrică , cărţile tehnice, propunere tehnică, caiet de sarcini- Direcţia Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente, persoana de contact :Mihai Antonescu Şef serviciu, tel. 021.209. 60.00 int. 458, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ,Cornelia Dragomir consilier, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  2. referitor documentaţie de calificare- tel/fax 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Bogdan Niţescu, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

© 2019 Primăria Sectorului 2 București.