Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Servicii publicitate aferentă proiectului Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, Str. Olari nr 19

Dată adăugare: 2019-06-19
Dată expirare: 2019-06-26
Mod atribuire: Achiziţie (cumpărare) directă
Documente: Caiet de sarcini,Formulare, Model de contract

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va organiza achiziţia publică de Servicii publicitate aferentă  proiectului << Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civila Sector 2, Bucuresti, strada Olari nr. 19>>  cod Smis 120943

- Modalitatea de achiziţie: achiziție (cumpărare) directă în conformitate cu art.43 alin(1) și (2) din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare
- Cod CPV: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate
- Valoare estimată: 18.000 lei fara TVA.
- Data limită pentru depunerea ofertelor este 26.06.2019, ora 10.00.

- Obiectul contractului constă în Achiziție servicii publicitate aferentă proiectului << Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civila Sector 2, Bucuresti, strada Olari nr. 19>>, conform cerintelor din Ghidul solicitantului precum și a Manualului de Identitate Vizuală. În vederea indeplinirii contractului se vor presta următoarele servicii de publicitate după cum urmează:
- Publicare comunicate de presă online la începutul proiectului și la finalizarea proiectului- 2 buc;
- Realizare și amplasare panou temporar - 1 buc;
- Realizare și amplasare placă permanentă - 1 buc;
- Realizare plăcuțe ce urmează a fi lipite/montate de către prestator pe mijlocele fixe achiziționate - 25 buc.

Toate materialele de publicitate vor fi realizate în baza cerințelor prezentului caiet de sarcini.

În vederea participării cu ofertă, operatorii economici vor respecta cerintele din caietul de sarcini, cu prezentarea documentelor și Formularelor solicitate. De asemenea, aceștia vor prezenta modelul de contract însușit prin ștampilă și semnătură, propunerea tehnică și cea financiară.

Oferta semnată și ștampilată se depune în format fizic și se va înregistra la  Registratura Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în str. Chiristigiilor nr.11 – 13,sector 2, sau electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


- Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
- La prezentul anunț atașam Caietul de sarcini,Formulare și Modelul de contract.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact: Ing. Fratica Valentina Mihaela.


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.