Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2302   Total  25.411   Contracte: 12050   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie contract de furnizare a unui sistem de protecție împotriva creșterilor accidentale de tensiune la Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2

Dată adăugare: 2019-10-24
Dată expirare: 2019-10-29
Mod atribuire: Achiziţie directă
Documente: Caiet de sarcini
Alte informații: formular, contract, cerinte

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de furnizare a unui sistem de protecție împotriva creșterilor accidentale de tensiune la Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr.11-13.  

 Cod  CPV  31217000-0, Limitatori de supratensiune , (Rev.2)   CPV 50532400 – 7 

-Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă;

-Data limită pentru depunerea ofertelor este 29.10.2019, ora 14.00.

 Propunerea  tehnică , Propunerea financiară,Cerinţele privind capacitatea se vor trimite pe e-mail infopublice@ps2.ro până la data limită de depunere.
     In urma consultării documentelor  de achizitie din ataş:

 • Caiet de sarcini ,
 • Formularul de ofertă
 • Draft contract,

operatorii economici intesesati sunt obligati  să trimită oferta fermă în lei fără TVA, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Propunerea financiara va fi trimisă corespunzator formularului de ofertă din documentele de achizitie  împreună cu Propunerea tehnică şi Cerinţe privind capacitatea. Garanţie de buna execuţie 10% din valoarea  fară TVA. NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.

-  Propunerea tehnică - Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei, propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de sarcini-în ataş.

-  Cerinţe privind capacitatea- Ofertanţii vor prezenta scanate, următoarele certificări valabile pe perioada  contractului:

 1. Atestat de tip A pentru încercări de echipamente şi instalaţii electroenergetice;
 2. Atestat de tip B pentru proiectarea şi executarea de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane la tensiune nominala de 0,4 kV;
 3. Atestat de tip C2A pentru executare linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiune nominala între 0,4 kV – 20 kV şi posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel mult 20 kV;
 4. Autorizaţie laborator de grad II;
 5. Autorizaţie Şef laborator de analize şi încercări în construcţii;
 6. Certificat de atestare: Responsabil tehnic cu execuţia;
 7. Certificare pentru managementul calităţii SR EN ISO 9001:2015
 8. Certificare pentru managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale SR OHSAS 18001:2008 ;
 9. Certificare pentru managementul mediului SR EN ISO 14001:2015
 10. Documente care vor atesta existenţa unui laborator PRAM mobil.

- Ofertanţii vor prezenta scanat, cel puţin un contract, lucrări similare cu cele descrise de prezentul caiet de sarcini încheiat în ultimii 3 ani.

 -    Valoarea estimată servicii 10.900 lei, fără TVA

- Criteriul de atribuire:    Preţul cel mai scăzut.

  Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta referitor propunerea tehnică, Caiet de sarcini,Cerinţe privind capacitatea- Directia Sisteme Informatice si Administrare Echipamente,  persoana de contact :Mihai Antonescu Sef serviciu, tel. 021.209. 60.00 int. 458, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ,Florian Neacşu consilier, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.