Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 892   Total  25.411   Contracte: 273   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție directă pentru furnizare și montaj “18 sisteme de protecție împotriva creșterilor accidentale de tensiune și dispariția nulului de lucru la tablourile de distribuție”

Dată adăugare: 2021-08-24
Dată expirare: 2021-09-01
Mod atribuire: Achiziție directă
Documente: Caiet de sarcini, Contract furnizare, Formulare propunere financiara

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru furnizare si montaj  ’’18 sisteme de protecție împotriva cresterilor accidentale de tensiune și dispariția nulului de lucru la tablourile de distribuție” (limitator de suprapresiune)” , aflată la sediul administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, cod  CPV  – 31217000-0 ,, limitator de suprapresiune ’’.   

  • Modalitatea de achiziţie: achizitie directă;
  • Data limită pentru depunerea ofertelor este 01.09.2021, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.
  • Propunerea financiara şi tehnică va fi depusă la sediul Autorității Contractante sub forma de pachet care sa cuprinda valoarea totala a produselor, la care se adaugă TVA. Ofertantul  clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” va depune oferta financiară, la solicitarea Autorității Contractante, și in Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice Secțiunea Proceduri de atribuire – Cumpărări Directe, Catalog de produse.
  • Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact: Niță Gheorghe


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.