Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 892   Total  25.411   Contracte: 273   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie servicii socio – educaţionale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiari ai proiectului “Investitii integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zona urbana marginalizata Baicului"

Dată adăugare: 2021-11-18
Dată expirare: 2021-12-02
Mod atribuire: procedură proprie
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti va derula o procedură proprie pentru încheierea contractului de prestări servicii socio–educaţionale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiari ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitară şi incluziune socială în zona urbana marginalizata Baicului”.

-Denumirea, adresa, numărul de telefon şi fax, adresa de e-mail a autoritatii contractante :

Adresa: Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Bucureşti, Cod Postal 021561, România

- număr de telefon: +40 21.252.44.46 / Fax: +40 21.252.44.46
- persoana de contact: Radu Neg
- adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- adresa web a sediului principal al autorităţii contractante(URL): www.ps2.ro

Modalitatea de atribuire: desfăşurarea unei proceduri proprii în vederea atribuirii contractului de prestări servicii socio–educaţionale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiarii ai proiectului  “Investitii integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zona urbana marginalizata  Baicului”.

-Denumirea serviciilor: servicii socio - educaţionale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiarii ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitara si incluziune sociala în zona urbană marginalizată Baicului”. Cod CPV: 85312110-3 – Servicii prestate de centre de zi pentru copii

Valoarea estimata: 574.033,61 lei (fara TVA)
Sursa de finanţare: bugetul local
Termenul limita de solicitare pentru clarificări şi adresă de e-mail unde pot fi trimise, dacă este cazul:

Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în maxim 2 zile de la primirea acestora, dar numai în cazul solicitărilor de clarificări care s-au transmis de către ofertanţi cu cel puţin 3 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
Orice clarificare solicitată de ofertanţi se va transmite la adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu menţiunea „Servicii servicii socio – educaţionale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiarii ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitară şi incluziune socială în zona urbana marginalizata Tei Toboc”. iar răspunsul autorităţii contractante va fi transmis: ofertantului prin e-mail la adresa indicată de acesta  în solicitarea de clarificări” postat pe site-ul www.ps2.ro, secţiunea „Licitaţii şi achiziţii publice”/anunţul cu titlul  „Servicii  socio – educaţionale  de tip Centru de zi pentru copiii beneficiarii ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitară şi incluziune socială în zona urbană marginalizată Baicului”.

 Limba de redactare a ofertelor. Termenul limita de depunere a ofertelor. Adresa la care se depun ofertele

 Limba de redactare a ofertelor: Romana

Termenul limita de depunere a ofertelor: 29.11.2021, ora 12,00

Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primariei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Bucureşti, cod postal 0215612

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 90 de zile

- Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate pret

- Adresa de internet la care sunt disponibile documentele procedurii: site-ul www.ps2.ro / sectiunea „licitaţii şi achiziţii publice”


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.