Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2287   Total  25.411   Contracte: 11111   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție servicii socio – educaționale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiari ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitară și incluziune socială în zona urbană marginalizată Baicului

Dată adăugare: 2021-12-28
Dată expirare: 2022-01-17
Mod atribuire: procedură proprie
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti va derula o procedură proprie pentru încheierea contractului de prestări servicii socio – educaţionale de tip Centru de zi pentru beneficiarii proiectului “Intervenţii integrate socio-educaţionale pentru copiii defavorizaţi din zona urbană marginalizată  Baicului”

1)Denumirea, adresa, numarul de telefon și fax, adresa de e-mail a autorității contractante

-Adresa: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București, Cod Postal 021561, România
-de telefon: +40 21.252.44.46 / Fax: +40 21.252.44.46
-Persoana de contact: Radu Neg
-adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
-Adresa web a sediului principal al autorității contractante(URL): www.ps2.ro

2) Modalitatea de atribuire: desfășurarea unei proceduri proprii în vederea atribuirii contractului de prestări servicii socio – educaționale de tip Centru de zi pentru beneficiarii proiectului “Intervenţii integrate socio-educaţionale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată  Baicului”

3) Denumirea serviciilor: servicii socio - educaționale de tip Centru de zi pentru beneficiarii proiectului cu titlul „Intervenţii integrate socio - educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”  Cod CPV: 85312110-3 – Servicii prestate de centre de zi pentru copii

4)   Valoarea estimata: 629.789,91 lei ( fără TVA )

5)  Sursa de finanțare: bugetul local

6) Termenul limita de solicitare pentru clarificări si adresa de e-mail unde pot fi trimise, daca este cazul:

Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în maxim 2 zile de la primirea acestora, dar numai în cazul solicitărilor de clarificări care s-au transmis de către ofertanți cu cel puțin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Orice clarificare solicitată de ofertanți se va transmite la adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu mențiunea „Servicii servicii socio – educationale de tip Centru de zi pentru beneficiarii proiectului “Interventii integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zona urbană marginalizată Baicului” iar răspunsul autorității contractante va fi transmis:

- ofertantului prin e-mail la adresa indicată de acesta  în solicitarea de clarificări”

și

- postat pe site-ul www.ps2.ro, secțiunea „Licitații și achiziții publice” / anunțul cu titlul  „Servicii servicii socio – educationale  de tip Centru de zi pentru beneficiarii proiectului cu titlul “Interventii integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zona  urbana marginalizata  Baicului”

7) Limba de redactare a ofertelor. Termenul limită de depunere a ofertelor. Adresa la care se depun ofertele

- Limba de redactare a ofertelor: Română

- Termenul limită de depunere a ofertelor: 17.01.2022, ora 12,00

- Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr.  11-13, Sector 2, Bucuresti, cod poștal 021561

8) Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabila: 90 de zile

9) Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate preț

10) Adresa de internet la care sunt disponibile documentele procedurii: site-ul www.ps2.ro / secțiunea „licitații si achiziții publice”


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.