Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Consultare de piaţă în vederea elaborării strategiei de transformare digitală

Dată adăugare: 2022-10-14
Dată expirare: 2022-10-27

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, inițiază o procedură de consultare a pieței, în conformitate cu prevederile art.139 din Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice  și ale art.18-19 din HG  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în vederea actualizării documentație de atribuire pentru serviciile de consultanță în vederea elaborării strategiei de transformare digitala - caiet de sarcini , pentru proiectul ”Administrație publică digitalizată și eficientă pentru cetățenii sectorului 2”, cod SIPOCA 1267/MySMIS2014+ 155749.

Precizam că a fost lansată și procedura specifică de consultare a pieței pe documentația mai sus menționată, prin anunțul de consultare nr. MC1022122/13.10.2022 disponibil pe site-ul:  www.e-licitatie.ro (platforma SEAP - secțiunea Consultarea pieței).

 1. Descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură tehnică, financiară şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorităţii contractante în raport cu care se organizează respectiva consultare:

Autoritatea contractantă inițiază procedura de consultarea pieței pe documentația de atribuire - caiet de sarcini , ținând cont:

-  de anvergura procedurii de achiziție și de faptul că obiectul achiziției este unul specific,

- că se dorește crearea celui mai bun cadru pentru desfășurarea serviciilor  care fac obiectul achiziției,

-  luând in calcul că în acest moment Primăria Sector 2 desfășoară și alte proiecte complexe cu componentă IT,

-  de necesitatea îndeplinirii, de către autoritate, a tuturor îndatoririlor privitoare la transparență,

-  importanța valorificării tuturor resurselor infomaționale puse la dispoziție de legislație și de piața căreia se adresează această documentație

-   de complexitatea identificării tuturor cerințelor care fac obiectul elaborării unei strategii de transformare digitală intr-un termen scurt de elaborare,    

Cod CPV : 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

Activitatea presupune elaborarea unei strategii de transformare digitală la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, care va crea premisele si contextul creării unei infrastructuri digitale si va standardiza mijloacele si instrumentele de lucru la nivelul sectorului. Strategia de transformare digitală va oferi răspunsuri la întrebările/provocările esențiale: ce activități si fluxuri de lucru vor fi digitalizate si în ce măsura, care sunt rațiunile si beneficiile digitalizării, ce metodologie va urma procesul de transformare digitala (care sunt pașii logici pentru o transformare digitala de succes), cum monitorizam progresul si care va fi rolul si contribuția fiecărui actor implicat în proces (echipe interne, organismul de guvernanță, parteneri privați etc), creând astfel o calibrare între situația actuala, obiectivele pe termen lung si pașii necesari pentru transformare prin digitalizare.

Strategia de transformare digitala va include:

-  RAPORTUL DE DIAGNOZA MULTI-INSTITUȚIONALA cu privire la gradul de pregatire pentru digitalizare al instituțiilor – imaginea la nivel de municipiu si imaginea la nivel de instituție publica

-  DEFINIREA OBIECTIVELOR PROCESULUI DE TRANSFORMARE DIGITALA si Planul de acțiune si monitorizare

-  MODELUL DE MATRICE DIGITALA MULTI-INSTITUȚIONALA la nivel de municipiu, care va face posibila crearea infrastructurii digitale si standardizare a mijloacelor si instrumentelor de lucru

-  RESURSELE ce trebuie alocate de catre fiecare instituție publica implicata în proces

-  CALENDARUL DE TRANSFORMARE DIGITALA

 - IMPLEMENTARE PLAN DE ACȚIUNE SI MONITORIZARE

2. Aspectele supuse consultării: caietul de sarcini pentru serviciile de consultanta în vederea elaborării strategiei de transformare digitala, pentru proiectul ”Administrație publică digitalizată și eficientă pentru cetățenii sectorului 2”, cod SIPOCA 1267/MySMIS2014+ 155749

3. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare: 24.10.2022

4. Termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare: 27.10.2022

5. Descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii contractante:

Transmiterea propunerilor se va desfășura doar în sistem electronic.

Orice operator economic/organizație profesională interesată are posibilitatea de a transmite autorităţii contractante opinii, sugestii sau recomandări cu privire la aspectele supuse consultării la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 În data de 20.10.2022, ora 11:00, se va desfășura o ședință de consultare cu operatorii economici interesați, la sediul autorității contractante Primăria Sectorului 2 al Municipiului București, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Bucureşti.

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro (platforma SEAP - secțiunea Consultarea pieței), precum și pe site-ul Primăriei Sector 2:  www.ps2.ro , Secțiunea Licitații și Achiziții publice.


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu