Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

2.1.Certificate de urbanism construire/desființare

1.Cerere tip completată integral și corect (elemente de identificare, scopul solicitării)

2. Chitanță achitare taxă legală pentru emiterea certificatului de urbanism:

-până la 150mp 5 RON (inclusiv pt. balcoane parter)

-între 151- 250mp inclusiv 6 RON

-între 251- 500mp inclusiv 8 RON

-între 501- 750mp inclusiv 11 RON

-între 751- 1000mp inclusiv 14 RON

-peste 1000mp 17+0,01 RON /mp pentru suprafețele mai mari de 1000mp

Taxa poate fi plătită:

- la orice oficiu poștal de pe raza Sectorului 2, în contul:

  • RO 70TREZ70221180250XXXXX, cod 29-persoane fizice,
  • RO 70TREZ70221180250XXXXX – cod 2-persoane juridice,

- prin SMS - vezi detalii AICI

- prin Ordin de Plată - virat Trezoreriei Sector 2.

Persoanele care vor plăti prin ordin de plată trebuie să precizeze Codul Fiscal: 13811802 beneficiarul fiind Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

3. Plan situație, actualizat din Bdul Expoziției nr 1A (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară) scara 1:2000 - 2ex. scara 1: 500 - 2ex. cu situația reală din teren;

4. Extras de plan cadastral de pe ortofotoplan, actualizat, la zi;

5. Extras de carte funciară, actualizat la zi;

6. Plan apartament și fotografii fațadă bloc (pentru balcoane parter, accese, modificări fațadă), sau fotografii pentru situațiile speciale (terenuri libere, terenuri cu mai multe corpuri de clădire)

7. Pentru operațiuni notariale - (dezmembrare, alipire): plan de situație cu propunerea de alipire, întocmită de ing. cadastrist autorizat - 2 ex.

8. Plan de situație cu propunerea de construire/desființare-opțional.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu