Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

2.4.Prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

1. Cerere tip

2. Certificatul de urbanism în original

3. Dovada achitării taxei reprezentând 30% din valoarea taxei plătită iniţial pentru emiterea certificatului de urbanism.

Taxa poate fi platită la orice oficiu postal de pe raza Sectorului 2, în contul

  • RO 70TREZ70221180250XXXXX, cod 51-persoane fizice,
  • RO 70TREZ70221180250XXXXX, cod 2-persoane juridice,

sau prin Ordin de Plată - virat Trezoreriei Sector 2.

Persoanele care vor plăti prin ordin de plată trebuie să precizeze Codul Fiscal: 13811802 beneficiarul fiind Direcția Venituri Buget Local Sector 2.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 12:30 - 16:30


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu