Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

Prelungire Autorizație de Construire/Desființare

1. Cerere tip

2. Autorizaţiei de construire / demolare, în original

3. Dovada achitării taxei reprezentând 30% din valoarea taxei plătită initial pentru emiterea Autorizaţiei de construire/desființare.

Taxa poate fi platită la orice oficiu postal de pe raza Sectorului 2, în contul

  • RO 70TREZ70221180250XXXXX, cod 51-persoane fizice,
  • RO 70TREZ70221180250XXXXX – cod 2-persoane juridice,

sau prin Ordin de Plată - virat Trezoreriei Sector 2.

Persoanele care vor plăti prin ordin de plată trebuie să precizeze Codul Fiscal: 13811802 beneficiarul fiind Direcția Venituri Buget Local Sector 2.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.