URBANISM

Avize panouri, pliante mobile

1. Cerere;

2. Taxă 15 lei;
persoană juridică RO 03 TREZ 70221080230 XXXXX - cod 2;
persoană fizică RO 03 TREZ 70221080230 XXXXX - cod 29;

3. Actul de deţinere al spaţiului în copie conformă cu originalul, inclusiv actul proprietarului, în cazul unui contract de închiriere.

4. Certificat de înmatriculare a agentului economic;

5. Plan cadastral 1:500 şi 1:2000 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu sediul în Bd. Expoziției nr 1A - 2 exemplare din fiecare;

6. Scurt memoriu tehnic. Planşa cu grafica panoului;

7. Fotografie color a locului unde va fi amplasat panoul mobil, fără panou şi simulare cu panou, 2 exemplare din fiecare;


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.