URBANISM

Notificarea vânzărilor de lichidare

1. Cerere tip (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia)
2. Certificatul de urbanism (copie)
3. Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel
4. Documentaţia tehnică - D.T.
5. Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
6. Dovada privind achitarea taxelor legale
- taxa Autorizaţie de construire - 11 lei/utilitate cont RO70TREZ70221180250XXXXX la orice Oficiu Poştal din Sectorul 2
- taxa de ocupare a domeniului public: 1,335 lei/ml x nr. zile necesare execuţiei lucrării (din graficul de execuţie)
- taxa 1% din valoarea extinderii (numai pentru lucrări de extindere)


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.