Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

Autorizație de construire firme și reclame

1. Cerere tip;

2. Copie certificat de Urbanism;

3. Documentaţie tehnică de autorizaţie de construire – 2 ex;

4. Act de deţinere al spaţiului commercial;

5. Acorduri şi avize solicitate prin Certificatul de Urbanism;

Valoarea taxei este 7 lei/mp x suprafaţa publicitară.

Taxa poate fi platită la orice oficiu postal de pe raza Sectorului 2, în contul

  • RO 70TREZ70221180250XXXXX, cod 29-persoane fizice,
  • RO 70TREZ70221180250XXXXX, cod 2-persoane juridice,

sau prin Ordin de Plată - virat Trezoreriei Sector 2.

Persoanele care vor plăti prin ordin de plată trebuie să precizeze Codul Fiscal: 13811802 beneficiarul fiind Direcția Venituri Buget Local Sector 2.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.