Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2442   Total  25.411   Contracte: 18.383   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

Documente privind realizarea recepției la terminarea lucrărilor de construire/desființare

1. Cerere tip;

2. Autorizaţia de construire / desfiinţare în copie;

3. Punctul de vedere al proiectantului cu privire la lucrările executate;

4. Dovada achitării cheltuielilor pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii prin Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov din str C. F. Robescu nr 23 sect 3/adresă desemnare inspector/notificare – în funcție de caz;

5. Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire/desfiinţare și dovada achitării diferenței de taxă, dacă este cazul;

6. Certificat de performanţă energetică a clădirii – în funcţie de caz


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.