Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2287   Total  25.411   Contracte: 11111   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

► Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 “Ferdinand I”

 

Finanțare nerambursabilă pentru

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 “Ferdinand I”

31.07.2019

 

Sectorul 2 al Municipiului București anunță începerea activităților proiectului “Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I“ - Cod SMIS 121551, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio -Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.

Sectorul 2 al Municipiului București a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional, la nivelul regiunii București-Ilfov.

Obiectivul general îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirea C1 a Școlii nr. 64 ¨Ferdinand I¨.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

 • Reducerea consumurilor de energie termică pentru asigurarea necesarului de caldură prin realizarea sistemului de anvelopare;
 • Creșterea cantității de energie primară din surse regenerabile, folosită prin achiziția unui sistem solar și fotovoltaic;
 • Creșterea randamentului și optimizarea exploatării sistemului de încalzire și reducerea cheltuielilor de întreținere a instalațiilor prin reabilitarea instalațiilor;
 • Eficientizarea instalației de iluminat prin înlocuirea corpurilor de iluminat.

Proiectul este derulat în localitatea București, în perioada 18.03.2019 - 30.09.2022, cu o valoare totală de 8.282.475,30 lei, din care:

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.575.680,73 lei;
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 804.528,17 lei ;
 • Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 89.392,02 lei;
 • Valoarea neeligibilă a proiectului inclusiv TVA: 3.812.874,38 lei.

 

Rezultatele propuse la nivelul proiectului sunt:

 • Consumurile de energie termică pentru asigurarea necesarului de caldură reduse la finalul implementării proiectului;
 • Cantitatea de energie primară din surse regenerabile folosite, crescută la finalul implementării proiectului;
 • Sistem de încălzire și instalații optimizate și cu randament crescut la finalul implementării proiectului;
 • Instalație de iluminat eficientizată la finalul implementării proiectului.

 

Date de contact: Marin Elena, Asistent manager, tel: 021.252.44.46, 037.210.61.00, int. 600, fax: 021.209.62.52, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Primăria Sectorului 2, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.