Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2287   Total  25.411   Contracte: 11111   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

► Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic "Ion I. C. Brătianu"

Finanțare nerambursabilă pentru

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a

Liceului Tehnologic "Ion I. C. Brătianu" - Cod SMIS 120930

                                                                              

Sectorul 2 al Municipiului București anunță începerea activităților proiectului Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic "Ion I. C. Brătianu" - Cod SMIS 120930,  în parteneriat cu Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin  Regio–Programul  Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Sectorul 2 al Municipiului București a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii București-Ilfov.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice în clădirile C3 și C5 ale Liceului Tehnologic "Ion I. C. Brătianu".

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

 • Reducerea consumurilor de energie termică pentru asigurarea necesarului de căldură prin realizarea sistemului de anvelopă.
 • Creșterea cantității de energie primară din surse regenerabile folosita prin achiziția unui sistem solar și fotovoltaic.
 • Creșterea randamentului și optimizarea exploatării sistemului de încălzire și reducerea cheltuielilor de întreținere a instalațiilor prin reabilitarea instalațiilor.
 • Eficientizarea instalației de iluminat prin înlocuirea corpurilor de iluminat.

Proiectul este derulat, în localitatea București, în perioada 19.12.2018 - 30.04.2022, cu o valoare totală de 8.179.944,41 lei, din care:

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.267.964,37 lei;
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 960.291,98 lei ;
 • Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 106.699,11 lei;
 • Valoarea neeligibilă a proiectului inclusiv TVA: 2.844.988,95 lei.

Rezultatele propuse la nivelul proiectului sunt:

 • Consumurile de energie termică pentru asigurarea necesarului de căldură reduse, la finalul implementării proiectului;
 • Cantitatea de energie primară din surse regenerabile folosite crescută, la finalul implementării proiectului;
 • Sistem de încălzire și instalații optimizate și cu randament crescut, la finalul implementării proiectului;
 • Instalație de iluminat eficientizată, la finalul implementării proiectului.

 

Date de contact: Florin Ciocan, Asistent Manager, tel: 021.252.44.46, 037.210.61.00, int. 597, fax: 021.209.62.52, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Primăria Sectorului 2, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.