URBANISM

Radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării - MOPEDE -

Radierea - cererea solicitantului
- cerere tip;
- depunerea :
* certificatului de înregistrare;
* plăcuţelor cu numărul de înregistrare;
* cărţii de identitate;
* documentelor care atestă faptul că a intervenit una din situaţiile care necesită radierea


Taxe :
- taxa înregistrare: 40 lei
Nr. Cont bugetar IBAN: RO35TREZ70221340202XXXXX
Cod aplicaţie: Atlas 46
- certificat înregistrare: 24 lei
Nr. Cont bugetar IBAN: RO35TREZ70221340202XXXXX
Cod aplicaţie: Atlas 47
- plăcuţe înregistrare: 30 lei
Nr. Cont bugetar IBAN: RO35TREZ70221340202XXXXX
Cod aplicaţie: Atlas 48

Achitarea taxelor se face la oficiile poştale de pe raza municipiului Bucureşti.


Departament: Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:

Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30NOTĂ: Pentru înmatricularea mopedelor, vă rugăm să vă adresați Poliţiei Locale Sector 2 Bucureşti.
Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Poliţiei Locale Sector 2
 

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Cerere mopede.pdf)Cerere

© 2021 Primăria Sectorului 2 București.