Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă

Principalele activităţi de pregătire a populaţiei pe linia protecţiei civile, inclusiv prin exerciţii de alarmare au fost analizate în cadrul şedinţei semestriale a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Primăriei Sectorului 2, desfăşurate miercuri, 23 ianuarie 2019.

Cu această ocazie, reprezentanţii Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov au prezentat rezultatele exerciţiului “SEISM 2018” care şi-a propus antrenarea tuturor structurilor responsabile de conducere, coordonare şi răspuns, la nivel local, regional şi naţional în cazul producerii unui seism major, generator de victime multiple. În acest scop au fost puse în aplicare “Concepţia naţională de răspuns post seism”, precum şi planurile şi procedurile specifice pentru gestionarea acestei situaţii de urgenţă de amploare aferente fiecărei instituţii responsabile.

Şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă


PROGRAMUL PENTRU ŞCOLI AL ROMÂNIEI

În anul 2017, ca urmare a modificării cadrului legislativ european prin unificarea programului de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli cu programul de lapte în şcoli, s-a adoptat Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată de Legea nr. 55/2018 şi Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest nou program este construit în jurul obiectivelor de sănătate și educație alimentară ținând cont de cele două componente ale acestuia, respectiv distribuția de fructe și/sau legume, lapte și produse lactate și produse de panificație, precum și implementarea măsurilor educative.

„Programul pentru Școli al României” urmărește conștientizarea copiilor asupra consumului de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate, precum și formarea de obiceiuri alimentare sănătoase bazate pe consumul acestora.

Resursele financiare necesare implementării Programului pentru Școli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe județe și municipiul București și din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare reprezentând sprijin financiar din FEGA”.

În Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2018 – 2019 sunt un număr de 49 de instituţii de învăţământ beneficiare ale „Programului pentru Şcoli al României”, instituţii care au 57 de sedii, cu un număr total de 26.968 de copii. Beneficiarii acestui program sunt preşcolarii de la programul normal de 4 ore, elevii de la învăţământul primar şi gimnazial.

Începând cu data de 14.01.2019 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 beneficiare ale Programului pentru Şcoli al României se livrează următoarele produse:

-  Luni şi marţi: măr însoţit de biscuiţi;

- Miercuri, joi şi vineri: lapte UHT însoţit de corn.

Furnizorii care vor face livrarea produselor sunt următorii:

  1. MERE – S.C. LOGISTIC MEDIA POP ART S.R.L.
  2. LAPTE – S.C. DORNA LACTATE S.A.
  3. PRODUSE PANIFICAŢIE (BISCUIŢI ŞI CORN) – ASOCIEREA S.C. VEL PITAR S.A. ŞI S.C. VELROM S.R.L. PRIN LIDERUL DE ASOCIERE S.C. VEL PITAR S.A.

Dreptul de a primi produsele pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, îl au numai preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri. Prin preşcolar/elev prezent la cursuri se înţelege preşcolarul/elevul care a frecventat cel puţin o oră de curs în ziua distribuţiei.

 


Dezbatere publică privind taxa de habitat

În temeiul art. 7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 că marţi, 29 ianuarie 2019, la ora 15.00, la Sala „I. L. Caragiale” de la etajul III al Primăriei Sectorului 2 situată pe strada Chiristigiilor numerele 11 – 13, va organiza o dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare şi aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea taxei de habitat şi destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
Persoanele interesate sunt aşteptate cu propuneri şi sugestii privind taxa de habitat. 


Dezbatere publică pe tema PUZ sector 2

Domnul primar Toader Mugur Mihai şi domnul viceprimar Dan Cristian Popescu au continuat seria întâlnirilor din cadrul dezbaterilor publice cu reprezentanţii societăţii civile referitoare la elaborarea noului Plan de Urbanism Zonal – PUZ coordonator al sectorului 2. Până la aprobarea sa trebuie parcurse etape importante, care vor conduce la soluţionarea aspectelor aferente unei dezvoltări durabile, iar fiecare dintre ele va implica şi consultarea cetăţenilor, a ONG-urilor şi a tuturor celor interesaţi de această temă, pentru a-şi expune observaţiile atât faţă de situaţia existentă, cât şi faţă de propunerile urbanistice pe raza sectorului 2.


Primul raport de piaţă privind tranzacţiile imobiliare din sectorul 2

În colaborare cu Primăria Sectorului 2, Analize Imobiliare și Imobiliare.ro a lansat, miercuri, 23 ianuarie 2019, un raport de piață privind atât numărul vânzărilor de imobile consemnate în 2018, cât și evoluția prețurilor de tranzacționare. Studiul vizează toate tipurile de proprietăți care au făcut obiectul unor asemenea contracte: apartamente, case, terenuri, dar și locuri de parcare sau garaje. Informațiile prelucrate de Analize Imobiliare provin de la Direcția Venituri Buget Locale (DVBL) a Sectorului 2 și reprezintă datele colectate din contractele imobiliare de vânzare înregistrate în vederea stabilirii bazei de impozitare.


Moş Crăciun a venit la Centrul “Casa din Tei”

Adevărate ajutoare de nădejde ale lui Moş Crăciun au fost domnul primar Toader Mugur Mihai şi domnul viceprimar Dan Cristian Popescu, care au împărţit cadourile pentru copii cuminţi de la Centrul de Servicii Sociale "Casa din Tei" - centrele de zi "Floare de Colţ" şi "Ursuleţul de Plus".


Târgul de Crăciun al elevilor nevăzători

Domnul primar Toader Mugur Mihai şi domnul viceprimar Dan Cristian Popescu au fost alături de cei aproximativ 110 elevi ai Şcolii Speciale pentru Deficienţi de Vedere la minunatul Târg de Crăciun pe care cei mici l-au organizat cu mult drag în această perioadă. Punând pasiune, dăruire şi multă iubire, copiii au pus la vânzare o serie de obiecte pe care le-au făcut cu mâinile lor pentru a strânge banii necesari unei excursii la munte.


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu